مشکاتیان و جهاندار

تک نوازی سنتور زنده یاد مشکاتیان با خوانندگی علی جهاندار در مایه ابوعطا و همچنین اجرای قطعه ای با نوازندگی بزرگانی چون پیرنیاکان،محمد فیروزی،داوود گنجه ای،اردشیر کامکار،جمشید عندلیبی و.....در گروه عارف

نام اثر جهت تهیه آن:صبح مشتاقان

دانلود تکنوازی سنتور

دانلود تصنیف

/ 0 نظر / 28 بازدید