منصور صارمی

قطعه ای با سنتور منصور صارمی و تنبک جهانگیر ملک در مایه اصفهان

دانلود

/ 1 نظر / 4 بازدید
حسن

هروقت عشق ودانش درهم آمیخته شد صارمی ها نجاححی ها گلپا محمودی وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شناخته خواهند شد مردم ای ران مرده دوست خوبی هستند