کوک سنتور(قسمت دوم)

شروع کوک سنتور

سنتور را به حالت مایل بچرخانید بطوریکهگوشیهای سنتور درست مقابل دست راست شما قرار گیرند تا به آنها کاملاً مسلط باشید. تیونر را روی میز قرار دهید بطوریکه صفحه ی آن مقابل دید شما باشد.

کلید کوک سنتور را در دست راست بگیرید. 

دم مضراب  در دستچپ نگه دارید.

 فرض کنید می خواهیم نت سل سیمهای سفید را کوککنیم.
سیم اول نت سل (خرک سوم) را دنبال کنید تا گوشی مورد نظر را پیدا کنید ،پایین ترین گوشی مربوط به سیم اول می باشد و بقیه به ترتیب)بااستفاده از کلید کوک، سیم مربوطه را کمی شُل کنید به طرف خودتان بچرخانید، کمتر از ¼ دور). این کار به این خاطر است که اگر سیم مورد نظر به عللی بالا رفته باشد شماآنرا دوباره پایین بیاورید و مطمئن شوید که برای کوک باید سیم را آهسته آهسته و بهنرمی سفت کنید تا به نت اصلی برسید. این کار احتمال پاره شدن سیم را نیز کممیکند.

 حال با استفاده از دم مضراب (که در دست چپ قرار دارد) سیم اول (ازبالا) نت سل را به صدا در آورید و به صفحه ی تیونر نگاه کنید. حرف لاتین نت سل G میباشد اگر تیونر سل را نشان داد به مرحله  بعد بروید در غیر این صورت گوشی را کمیسفت کرده (کمتر از 8/1 دور) و دوباره سیم را به صدا درآورید و به تیونر نگاه کنید. این عمل را آنقدر ادامه دهید تا به حرف G برسید.

 در این مرحله عقربه تیونر رابه سمت مرکز هدایت کنید تا عقربه روی عدد صفر قرار گیرد و چراغ سبز روشن گردد. اگرعقربه پایین یا چپ بود (روی اعداد منفی) گوشی را کمی سفت کنید و اگر عقربه بالا یاراست بود (روی اعداد مثبت) گوشی را کمی شل کنید تا حرف G با چراغ سبز حاصلگردد.توصیه اینکه خیلی تلاش نکنید عقربه دقیقاً روی عدد صفر قرار بگیرد چون بهدو دلیل این کار مشکلی است (مگر بصورت تصادفی این اتفاق بیافتد). دلیل اول: این نوعدستگاه های تیونر خیلی دقیق نیستند (البته برای حل مشکل کوک شما ایده آل می باشن (دلیل دوم: صدایی که شما از سنتور ایجاد  می کنید با اندکی صدای محیط (صدای مزاحم(Noiseبه میکروفن تیونر می رسد. بنابراین اگر عقربه در حدود عدد 5- تا 5+ قرارگیرد مطلوب است. در واقع پیشنهاد می کنم شما به چراغ توجه کنید، اگر سبز شد کارتمام است و می توانید به سراغ سیم بعدی بروید.حال سیم اول از سیمهای نت سل کوکشده. مابقی سیمهای نت سل را نیز به همین ترتیب عمل نمائید.

 

فرضکنید میخواهیم نت سی سیمهای سفید را کوک کنیم. حرف لاتین نت سی B است. اگر به کوکدستگاه شور دقت کنید خواهید دید که نت سی باید بمل باشد. یعنی شما باید به دنبالحرف B با علامت بمل بگردید. بدانید که نت سی بمل کمی پایین تر از نت سی بکارمی باشد. پس شما بعد از اینکه مثل سابق اول گوشی را کمی شل کردید وقتیبه آهستگی گوشی را سفت می کنید و هر بار سیم را به صدا در می آورید ابتدا به نت سیبا علامت بمل می رسید تا به نت سی بکار. بعد از آن به دنبال چراغ سبز باشید.

فرض کنید میخواهیم نت لا سیمهای سفید را کوک کنیم. این نت کرن است،برای بدست آوردن آن شما اول به دنبال نت لا (A) با علا مت بمل باشید هنگامی که نتلا بمل را کوک کردید (جراغ سبز) برای گرفتن لا کرن لازم است عقربه را حدوداً بیناعداد 30+ تا 40+ قرار دهید. پس در نتیجه دانستیم لا کرن کمی بالاتر (بیشتر) از لابمل است. در حقیقت نتهای دارای علامت کرن همگی جایی کوک  می شوند که اولاً علامت بملبرای آن نت بر روی صفحه ی تیونر نمایان است و ثانیاً عقربه روی اعداد 30+ تا 40+ قرار دارد و نتیجتاً چراغ قرمز را مشاهده خواهید نمود. اصولاًنتهای کرن دار در موسیقی ما جای صد در صد دقیقی ندارند و شما نهایتاً در آینده بایدبا اتکا به گوش خود کوک کنید اما فعلاً بین آن اعداد را اگر کوک کنید کرن تقریبی و گاهی نیز دقیق را بدست خواهید آورد.

 

چند نکته برای مبتدی ها:

1- پیشنهاد می شود ابتدا سیمهای سفید را کوک کنید سپس به سراغ سیمهای زرد بروید. به اینخاطر که سیمهای سفید از مقاومت بالاتری برخوردار هستند و احتمال پاره شدن آنها نسبتبه سیمهای زرد کمتر است تا زمانی که دست شما آشنایی مختصری با انجام عملیات کوکپیدا کند.

2- کوک سیمهای پشت خرک به مهارت لازم و تجربه ی کافی نیاز دارد.که گاهی نیاز به جابجایی خرک ها هستش. اجالتاً هنگامی کهشما سیمهای سفید را کوک می کنید سیمهای پشت خرک نیز تا حدی کوک می شوند.

3- خود را با انجام کوک در مدت طولانی خسته نکنید. این کار صبر و حوصله زیادیمخصوصاً در اوایل کارمی طلبد. توصیه می کنم هر 15 یا 20 دقیقه که کوک کردید بهخودتان و دستگاه استراحت دهید.

4- بعد از اینکه سنتور را یکبار به طور کامل کوک کردید (به جز سیمهای پشت خرک که شرحآن گذشت) مطلوب است دوباره تک تک سیمها را چک کنید و ببینید آیا سر جای کوک اصلیخود قرار دارند یا خیر، اگر نه، دوباره آنها را اصلاح کنید.

5- سعی شود در هنگام کوک کردن در دو طرف سنتور کسی نشسته نباشد زیرا حین کوک ممکن است سیم ها پاره وبا شدت زیاد  به سمت شخص پرتاب شوند.مخصوصا به سمت چپ.

5- هنگام کوک کردن سر خود را به هر دلیلی نزدیک سنتور نبرید چون سیم ممکن است زمانیکه پاره می شود به چشم شما اصابت کند.

6- برای شروع کوک یکی از نکات شل کردن گوشیها بود. از آنجائیکه برای بعضی اشکالاتی دراین مرحله بوجود آمده است دوباره یادآور می شوم گوشی را به مقدار خیلی خیلی کم شلکنید شاید در حدود کمتر از 10/1 دور. وقتی گوشی را زیاد شل کنید احتمال پاره شدن آنهنگام سفت کردن بیشتر می شود.

7-  گاهی این دستگاه ها بیش از حد معمول و معقول بهم می ریزند (مانند موبایلها). میتوانید با روشن و خاموش کردن آنها دوباره شروع به کار کنید.

8-همراه بعضی از تیونرها یک میکروفن گیره ای نیز می باشد. به طور کلی برای کوککردن احتیاجی به آن ندارید اما اگر در محیط شلوغ و پر سر صدا مجبور به کوک هستیدباید از آن میکروفن استفاده کنید تا تیونر صدای محیط را نگیرد و نت صحیح را به شمانشان دهد. این میکروفن را می توانید به سوراخی که کلاف بلند سنتور دارد نصب نمائید

به شکلی که گیره داخل سوراخ و خود میکروفن روی صفحه ی سنتور قرار گیرند.

9- از آنجائیکه این دستگاه با باطری کار می کند به این نکته دقت کنید که: نصف سنتوررا با باطری ضعیف و نصف دیگر آنرا با باطری نو کوک نکنید، چرا که فرکانسهایی کهدستگاه با باطری نو به شما می دهد کمی با فرکانسهای باطری ضعیف متفاوت است، یا کلسنتور را با همان باطری ضعیف کوک کنید یا اگر باطری خیلی ضعیف است قبل از شروع عملکوک از باطری نو استفاده نمائید.

 

/ 5 نظر / 7 بازدید

سلام.عالی بود.دستت مرسی.

محمد

وبلاگ خوبی داری به امید موفقیت

لیلا

سلام.مرسی .

نانی آزاد........مترسک

چه بر سر دلخوشی های بی دلیلم آمده که اینهمه زود فراموششان می کنم و باز مثل پرنده ای که بر می گردد به آشیانه اش دوباره لای غمهایم می خزم؟و چرا این همه احساس خفه کننده را باید در بیست و چند سالگی ام کشف کنم و قطره قطره زیر زبانم بچکانم و تلخی اش را هر روز مرور کنم.. خسته ام از خنده های دروغین

مهدی

سلام دوست هنرمندم اگر ممکنه جواب بنده رو برام ایمیل کنید آیا با میکروفن های پولکی کوک ویولون که ارتعاش صوت رو فقط میگیره میشه سنتور رو کوک کرد ؟ منتظرم ممنون