نگاهی به نامه استاد شجریان و بزرگان موسیقی

ضمن تشکر از استاد شجریان به خاطر نامه پر معنی و مفهوم ایشان ،باید گفت که در مورد صداوسیما دیگر جایی برای صحبت کردن نمانده است،رسانه ای که روز به روز در حال محو شدن از دید مردم است،رسانه ای که روز به روز از موسیقی اصیل ایرانی فاصله می گیرد .این چه سیاستی است که ما از آن خبر نداریم،آیا به عواقب آن در جامعه فکر کرده ایم،دلیل اعتراض اکثر موسیقیدانان و خوانندگان به سیاستهای صداو سیما چیست؟دلیل دوری آن ها از صداوسیما چیست؟اعتراض های این عزیزان سال هاست به کجا می رود؟کجاست صدای بزرگان موسیقی ایران؟آیا این سیاست با فرهنگ ما ایرانیها تضاد ندارد؟جز افسوس چه می توان گفت؟؟؟امیدواریم که به هر حال این عزیزان روزی به خودشان بیایند و چشم هایشان را به روی همه چیز نبندند.

نظر شما عزیزان چیست؟

 

   + مقدم - ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۱۱