سنتورنوازی حسین فرجامی در دستگاه شور

قسمتی از آلبوم سنتورنوازی حسین فرجامی در دستگاه شور

دانلود

   + مقدم - ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٧